Aktualności

Wysoka ocena klientów- EEI wśród liderów

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii przeprowadziło badanie ilościowe na próbie 436 klientów  agencji badawczych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2011 r. Okazało się, że EEI pracuje dla największych klientów- nasi klienci przeprowadzają średnio 68 projektów rocznie, średnia dla branży to 17 projektów rocznie oraz nasi klienci współpracują średnio z 9 agencjami , średnia dla branży to 4 agencje. Oczywiste jest, że w stosunku do innych agencji tym trudniej było nam osiągnąć wysokie oceny, gdyż pracujemy tylko dla tych, którzy mają największe doświadczenie i największe możliwości porównania jakości współpracy z agencjami badawczymi. Mimo tego w rankingu 29 największych agencji badawczych w Polsce zajęliśmy bardzo wysokie miejsca:

  • 1 miejsce pod  względem: „Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność”,
  • 2 miejsce pod  względem: „Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów”,
  • 3 miejsce pod  względem: „Buduje wartościowe rekomendacje”
  • 3 miejsce pod  względem: „Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów”
  • 4 miejsce pod  względem: „Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje”
  • 5 miejsce pod  względem: „Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta”
  • 5 miejsce pod  względem: „Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań”

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za wzięcie udziału w badaniu oraz w szczególności za oceny jakie naszej pracy wystawili.