Dane zamieniamy w sukces marki

Badania Internetu i w Internecie

Czy myślałeś o badaniu „second life”? Czy wiesz, że są społeczności, z którymi dużo łatwiej, a przed wszystkim szczerze rozmawia się w sieci? A może po prostu masz mniejszy budżet lub szybciej chcesz wykonać projekt niż przy użyciu standardowych technik dotarcia do respondentów? EEI Market Research projektuje  i realizuje całą paletę badań internetowych.

Dla tych, którzy chcą szybko i tanio przeprowadzić projekt realizujemy następujące „standardowe badania ilościowe” z internetowym zbieraniem danych:

  • Testy produktów
  • Testy konceptów
  • Testy konceptowo-produktowe ( C&U test)
  • Marketing Mix Test
  • Badania cenowe

W naszym portfolio posiadamy także badania, których nie sposób sobie wyobrazić lub nie sposób zrealizować bez Internetu.

Rodzaje oferowanych badań

Grupy fokusowe i wywiady on line

Jeśli masz dzieci, to wiesz ile czasu spędzają one komunikując się z rówieśnikami w sieci. Czy wiesz ile emocji te rozmowy są w stanie wywoływać? Dla części dzieci i młodzieży jest to najważniejszy kanał komunikacji. Często tylko w tym kanale komunikacji są naprawdę sobą. Z tego względu grupy fokusowe i wywiady on-line są szczególne przydatne w badaniu młodego pokolenia. Realizujemy je w formie chatu, czyli pisemnego komunikowania się z moderatorem i innymi uczestnikami grupy.

Panele dyskusyjne

Organizujemy internetowe panele dyskusyjne. W zależności od potrzeb prowadzimy je kilka dni lub przez dłuższe okresy czasu. Grupa konsumentów wymienia poglądy i opinie na interesujące nas tematy. Metoda ta daje możliwość zaobserwowania zachodzących procesów. Jest ona szczególnie przydatna, jeśli dany temat wymaga przemyślenia lub jeśli w procesie badawczym użyjemy materiałów stymulujących o dużym stopniu skomplikowania.

Jakościowy panel internetowy

W czasie tradycyjnych fokusowych badań wyselekcjonowaliśmy grupę konsumentek, które były najbardziej kreatywne i wniosły najwięcej ciekawych spostrzeżeń lub wręcz inspirowały nas insightami w czasie badania. Stworzyły one jakościowy prosumencki panel internetowy. Panel ten z powodzeniem wykorzystujemy w badaniach ewaluacyjnych pomysłów komunikacyjnych. Zwykle stanowią one disaster check dla przygotowywanych pomysłów kreatywnych.

Etnografia wirtualna

Metoda etnografii wirtualnej włącza respondenta w proces zbierania danych etnograficznych za pomocą technik multimedialnych (aparat fotograficzny, dyktafon). Dzięki dostępności do Internetu coraz szerszej populacji, „wirtualna etnografia” może być obecnie implementowana właściwie w każdej grupie docelowej.

W badaniach prowadzonych metoda wirtualnej etnografii starannie dobrani konsumenci proszeni są o rejestrowanie (według przedyskutowanych z badaczem celów badawczych) swoich codziennych czynności, rozmów, przemyśleń itp. Każdego dnia odbywa się przesłanie zebranych obserwacji na serwer badacza i wymiana korespondencji, w której stawiane są pytania i cele na dzień następny.

Analiza treści internetowych

Czy wiesz ile ważnych informacji o Twojej grupie docelowej znajduje się na blogach, forach internetowych, czy w serwisach społecznościowych? Są to miejsca, w których można poznać trendy, ważne tematy czy problemy nurtujące Twoich konsumentów. Można także przeanalizować uwagi pozostawione na stronach e-sklepów, serwisów aukcyjnych czy różnych porównywarek. Są one kopanią wiedzy o Twojej marce i całej kategorii produktowej. Analiza treści internetowych to szybki i relatywnie tani sposób poznania Twojego konsumenta bez ingerencji badacza w jego życie.

Badania produktów internetowych: portale, vortale, strony www, sklepy internetowe, komunikacja internetowa

EEI Market Research ma duże doświadczenie w badania produktów internetowych. Badamy je metodami jakościowymi i ilościowymi. Na bieżąco śledzimy, jakie rozwiązania projektowe w przypadku portali, vortali czy stron www podobają się użytkownikom Internetu. Zbieramy ważkie informacje, np. o atrakcyjności „content unitów” dla internatów. Badamy funkcjonalność stron, ich czytelność i kreowany przez nie wizerunek.