Dane zamieniamy w sukces marki

Badania typu Biznes to Biznes

Badanie typowych populacji nie jest dla Ciebie wystarczające? Interesuje Cię wgląd w plany i sposób funkcjonowania klientów instytucjonalnych lub biznesowych? Potrzebujesz informacji na temat lojalności kontrahentów lub dostawców?

W badaniach B2B  respondentami są firmy, ich zarządy, kadra kierownicza, pracownicy oraz urzędnicy państwowi. B2B są zwykle bardziej skomplikowane, trudniejsze i droższe od badań konsumenckich ze względu na wysoki stopień specjalizacji tematyki, niepowtarzalność i złożoność problemów badawczych, trudności z dotarciem do respondentów. Dlatego warto zlecać je sprawdzonym i doświadczonym partnerom.

EEI ma za sobą kilkaset projektów B2B. Doświadczeni badacze, ściśle współpracując z klientem, przechodzą przez etap pozyskiwania wiedzy o specyfice danej branży. Naszą praktyka w projektach B2B jest wykorzystywanie doświadczonych konsultantów zewnętrznych.

Realizujemy wiele badań na rynku usług finansowych i telekomunikacyjnych oraz  posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu rynku farmaceutycznego,  medycznego i budowlanego.

Badania B2B w EEI są zawsze „szyte na miarę”. Wykorzystujemy w nich i łączymy elementy różnych metod i technik badawczych.

Skuteczność w docieraniu do respondentów i zdobywaniu potrzebnych informacji w badaniach sektora B2B wymagają maksymalnej elastyczności. Wywiady z kluczowymi informatorami przeprowadzamy w każdym, nawet nietypowym otoczeniu. Często przybierają one postać nieformalnych spotkań (wywiady w restauracji, na korcie tenisowym, w pociągu). Przygotowanie do wywiadu wymaga konsultacji z zewnętrznymi ekspertami. Uzyskiwane od nich informacje pomagają lepiej konstruować narzędzia badawcze, często stanowią też samodzielny materiał analityczny.

Ze względu na bogate doświadczenie życiowe, moderatorzy EEI rozmawiają z urzędnikami wysokiego szczebla, biznesmenami, decydentami bez trudu przełamując bariery w kontaktach.

Rodzaje badań

Wywiady telefoniczne

Wywiady telefonicznie – niesłusznie – kojarzone są wyłącznie z krótkimi ankietami sondażowymi. W badaniach sektora B2B, gdzie częsty problem stanowi napięty terminarz potencjalnych respondentów (zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej), mogą one stanowić alternatywę dla pogłębionych wywiadów face to face. Wykorzystuje się je również jako narzędzie sprawdzania satysfakcji z testowanych przez konsumenta/użytkownika produktów lub usług.

Jakościowe badania typu FGD i IDI

W przypadku jakościowych wywiadów grupowych lub indywidualnych w sektorze B2B podstawą skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów badawczych są: gruntowne i kompleksowe przygotowanie badacza-moderatora (rozeznanie w specjalistycznej dziedzinie wiedzy i specyfice określonego rynku), ścisła współpraca ze zleceniodawcą oraz sprawne kanały dotarcia do trudnodostępnych respondentów.

Wieloletnie doświadczenie EEI w przeprowadzaniu tego typu spotkań daje gwarancję powodzenia nawet na pierwszy rzut oka niemożliwych przedsięwzięć.

Ilościowe badania on-line w oparciu o bazy danych profesji

Panele oraz bazy danych osób należących do danej profesji (np. lekarze określonej specjalności, architekci, deweloperzy, producenci określonych dóbr) umożliwiają prowadzenie szybkich badań on-linowych. Stosowany przez EEI system gratyfikacji oraz łatwość wypełnienia ankiety przez respondenta sprawia, że internetowe badania ilościowe w sektorze B2B stają się skuteczniejszą metodą zbierania danych niż tradycyjne badania prowadzone przez ankieterów.

Badania satysfakcji partnerów biznesowych

Aktywne zbieranie informacji o satysfakcji klientów pozwala na optymalizację zarządzania firmą dzięki ciągłemu ulepszaniu i usprawnianiu wzajemnej komunikacji oraz oferowanych partnerom biznesowym produktów i usług. Badamy zadowolenie z konkretnych wymiarów współpracy z kontrahentem (jakość obsługi, procedury reklamacji, kompetencja przedstawicieli) oraz zróżnicowanie oczekiwań klientów odnośnie produktu. Określamy ważność cech produktu i ich wpływ na poczucie ogólnego zadowolenia z produktu/usługi oraz monitorujemy poziom zmian satysfakcji w czasie.

Analizy Desk Research

Generalnie cierpimy na nadmiar informacji, ale czasami, gdy potrzebujemy konkretnych danych, nie potrafimy ich znaleźć.

EEI od początku działalności zajmuje się analiza danych zastanych, przygotowywaniem kompleksowych raportów na temat konkretnej firmy, rynku, zjawiska społecznego lub przedsięwzięcia marketingowego.

Analizy Desk Research opierają się na zebraniu i dogłębnym wglądzie w już istniejące dane rynkowe (dane GUS i Eurostat, publikacje prasowe, raporty branżowe, wystąpienia i publikacje ekspertów, blogi i fora internetowe, treści internetowe szeroko rozumiane itd.). Zaletą Desk Research jest stosunkowo niski koszt realizacji takiego badania przy bardzo dużej informacyjności uzyskanych danych.

Raporty Desk Resarch stanowią wartościowe źródło wiedzy dla nowo zatrudnianych pracowników.