Dane zamieniamy w sukces marki

Consumer Day (C-Day)

Dewizą projektów C-Day jest: Zobaczyć, Doświadczyć, Zrozumieć!
C-Day to seria emocjonujących spotkań z konsumentami, dzięki którym poznasz nie tylko ich opinie, ale i otocznie tworzące ich osobisty, mały świat. Na unikatowowść projektów CDay składa się większe niż zazwyczaj zaangażowanie Klienta w proces poznawczy wymuszone zastosowaną metodologią.

Warsztaty z prowadzenia wywiadów, nauka zadawania pytań i obcowania z konsumentem poprzedzają samodzielne przeprowadzanie wywiadów przez Klienta, a prowadzona „na bieżąco” wymiana doświadczeń z odbywających się równolegle wywiadów wywołuje szybki przyrost wiedzy o konsumencie.

Metodologicznie CDay jest swoistym połączeniem etnografii (obserwacja zakupów; poznanie warunków życia, przegląd posiadanych produktów; dokumentacja fotograficzna osobistego otoczenia)  z wywiadem pogłębionym prowadzonym z jednym lub kilkoma członkami gospodarstwa domowego równocześnie. To doskonałe rozwiązanie dla tych Klientów, którzy obawiają się, że klasyczne metody badawcze „redukują” konsumenta do wykonawców jednej określonej roli, zapominając o złożoności jego osobowości i spraw, które go otaczają. Dzięki C-Day mają szansę przyjrzeć się respondentom kompleksowo, poznać nie tylko ich, ale i ich osobisty, mały świat.

Każdy Consumer Day jest „szyty na miarę”; uwzględnia specyfikę branży, w której działa firma Klienta, proponowanych przez niego produktów i usług, typowych i potencjalnych konsumentów. Ważną korzyścią uczestnictwa w projekcie Consumer Day jest wypracowanie wspólnej wizji konsumenta należącego do grupy docelowej, podzielanej przez pracowników tych działów firmy Klienta, które uczestniczyły w całym procesie (marketing, sprzedaż, zakupy).

Wspólna wizja grupy docelowej jest warunkiem lepszej współpracy i usprawnia komunikację wewnątrz firmy.