Dane zamieniamy w sukces marki

Pozycjonowanie marek

Tworzenie strategii, poszukiwanie idei na nowe produkty, kreatywne rozwiązania marketingowe to pole naszej kompetencji wynikającej z wielu lat pracy na rynku dóbr i usług konsumenckich.

Każdy projekt strategiczny rozpoczynamy od analizy otoczenia konkurencyjnego, trendów konsumenckich wraz rozpoznaniem otoczenia kulturowego, analogicznych rynków zagranicznych oraz od dogłębnego poznania biznesu Klienta i okoliczności jego potrzeb strategicznych.

Proces pozycjonowania marki prowadzony jest w odniesieniu do konsumenta, konkurencji i dotychczasowych wartości marki.

W procesie tworzenia inspirujących rozwiązań konkretnego problemu rynkowego, przedstawiamy Klientowi alternatywne scenariusze działań strategicznych, zróżnicowane także pod względem całościowego podejścia biznesowego.

W ramach prowadzonych projektów oferujemy badania rynkowe, analizy semiotyczne oraz identyfikację wizualną marek/produktów.

Projekty strategiczne, których celem jest tworzenie od podstaw efektywnej strategii pozycjonowania marki realizujemy z naszym partnerem biznesowym – agencją Stratus specjalistą w zakresie efektywnego zarządzania marką i implementacji strategii rozwoju biznesu.