Dane zamieniamy w sukces marki

Test konceptów strategicznych marki (KonceptLab)

Bez silnego konceptu trudno wyobrazić sobie dzisiaj pracę z markami. Narzędzie, jakim jest KonceptLab służy tworzeniu silnych konceptów komunikacyjnych i konceptów pozycjonowania marek. Jest połączeniem pracy nad strategią z badaniami rynku.

Proces badawczy każdorazowo planowany jest w oparciu o poziom zaawansowania prac Klienta nad konceptem. EEI oferuje zarówno pełny pakiet strategiczno-badawczy obejmujący warsztaty kreatywne z Klientem, poszukiwanie insightów i benefitów, konsumencką ewaluację konceptów wraz z pracami wordingowymi, jak i prowadzenie jedynie procesu badawczego poświęconego ewaluacji przygotowanych przez Klienta konceptów.

10 lat doświadczeń w tworzeniu i testowaniu konceptów komunikacyjnych i strategicznych pozwoliło nam do perfekcji dopracować złożony proces badawczy stanowiący podstawę metodologii KonceptLab. W fazie eksploracyjnej projektu wykorzystujemy różnorodne techniki badań jakościowych, oferując wiedzę maksymalnie użyteczną na etapie poszukiwania nośnych insightów konsumenckich.

W dynamicznie przebiegającym procesie jakościowej ewaluacji następuje wstępne testowanie potencjału konceptów; ich logicznej struktury i wordingu. W fazie ilościowej wypracowane koncepty testowane są na dużej próbie, aby oszacować potencjał każdego z nich i wybrać koncept najbardziej optymalny z punktu widzenia sukcesu marki.