Dane zamieniamy w sukces marki

Wywiady grupowe typu self-moderated

Wysoce innowacyjna metodologia grup typu self-moderated zakłada wysoką świadomość konsumentów, którzy nie są już dłużej biernymi odbiorcami działań marketingowych, ale je współtworzą.

Jest to metodologia nowego podejścia do badań, w której świadomy uczestnik rynku – prosument – stanowi aktywny podmiot działań rynkowych.

Grupy self-moderated są przygotowywane przez badacza (scenariusz, rekrutacja, superwizja) natomiast prowadzone przez konsumentów lub członków grup zawodowych czy społecznościowych.

Wywiady grupowe typu self-moderated są interesującą alternatywą dla grup FGD wszędzie tam, gdzie na rynku mamy do czynienia z wysokim zaangażowaniem konsumenta w produkt, proces czy usługę.

EEI ma pozytywne doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju badań na grupach matek małych dzieci, kobietach ciężarnych, nabywcach samochodów, informatykach, lekarzach i działaczach samorządowych.