Dane zamieniamy w sukces marki

Publikacje

Publikacje

 • Koncept marki (Brand concept), Agata Wiszniewska (EEI) and Renata Szopa-Milde (Stratus), Marketing in Practice, 07.2008
 • Marki eksponowane i chowane (Brands exposed and concealed), Janusz Komór (EEI), Urszula Kuczwalska (Danone), Marketing in Practice,  06.2009

Prezentacje z kongresów i seminarów

 • Test Znaków Marki (Brand Symbol Test), Agata Wiszniewska (EEI) and Katarzyna Aleksy (EEI), III National Congress of Market Research, 11.2002
 • Koncept Lab, Agata Wiszniewska (EEI), Winter Research Conference of PTBRiO, 03.2004
 • Kobieta Dojrzała (The Mature Woman), Agata Wiszniewska (EEI) and Agnieszka Gackowska (Novo Nordisk Pharma), V National Congress of Market Research, 10.004
 • Plastyczność która budzi podziw (Flexibility that is admired), Katarzyna Aleksy (EEI), V National Congress of Market Research, 10.2004
 • Vizir – bielsze nie będzie (Vizir – it can’t get any whiter), Agata Wiszniewska (EEI) and Piotr Szymski (Procter & Gamble), VI National Congress of Market Research, 10.2005
 • Świat respondenta w jego oczach – nowe podejście do badań etnograficznych (The respondent’s world in the respondent’s eyes – new approach to ehtnographic research), Anna Broda (EEI), IX National Congress of Market Research, 10.2008
 • Tropienie obecności marki w świecie konsumenta – dzień z konsumentem i jego markami (Tracking the brand’s presence in the consumer’s world – a day with the consumer and his/her brands), Janusz Komór (EEI) and Urszula Kuczwalska (Danone), PTBRiO Conference: Brand Experience, 04 2009
 • Economic crisis in Poland 2009, Agata Wiszniewska (EEI) – Intersearch Conference, 04.2009
 • Ucieczka od manipulacji w badaniach konsumenckich: konieczność czy kaprys? (Escape for manipulation in consumer research: necessity or a whim?), Agata Wiszniewska (EEI), Summer Research Seminar of PTBRiO 06.2009