Dane zamieniamy w sukces marki

Metaforyczny test smaku Paleta smaku

Praca nad smakiem produktów spożywczych i chemicznych (np. pasta do zębów, leki OTC) wymaga ścisłej współpracy technologa umiejącego tworzyć smaki, badacza i konsumenta, który powstające smaki koryguje.

Wyzwaniem dla całego procesu badawczego jest operowanie przez konsumentów ubogim językiem opisującym doznania organoleptyczne.

Aby zwiększyć użyteczność badań nad smakami EEI stworzyło autorską metodologię „Paleta smaku”.
Test smaku metodą metafor „Paleta smaku” pokaże poziom akceptacji powstającego smaku oraz wyznaczy kierunek pożądanych zmian.

Dla smaków istniejących „Paleta smaku” pokaże przewagi i słabości smaku testowanego produktu w stosunku do smaków produktów konkurencyjnych. Umożliwi dopracowanie testowanego smaku celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na poziomie samego produktu. Wartość metodologii „Paleta smaku” zasadza się na użyciu metaforycznych symboli pozwalających respondentom wyjść poza kod werbalny. Respondenci wybierając znaczące ikony są w stanie dookreślić więcej wymiarów smaku niż wtedy, gdy używają jedynie określeń werbalnych.

Poza danymi jakościowymi w „Palecie smaku” zbierane są także ogólne oceny poziomu akceptacji na skalach wielostopniowych.