Dane zamieniamy w sukces marki

Nowe technologie

Nowe technologie a w tym Internet, software, telefonia komórkowa, interaktywna telewizja cyfrowa to niezwykle interesujące branże badawcze. Badanie tych branż to poważne dla nas wyzwanie? Dlaczego?

W branżach tych często bada się zupełne nowości. Konsumenci wówczas nie mają żadnych oczekiwań, postaw i doświadczeń z nową kategorią produktową czy z nową usługą. Nie da się wówczas oszacować potencjału nowego rozwiązania w sposób tradycyjny np. poprzez tradycyjne badanie koncept & use test. Tradycyjne metody zatem zawodzą.

Liczy się wówczas doświadczenie badaczy oraz stosowanie niestandardowych, często indywidualnie projektowanych metod badawczych. Badania tych branż są tym ciekawsze, że w dużej mierze podmiotem naszego zainteresowania są early adopters lub liderzy opinii. To oni decydują o powodzeniu lub porażce nowej technologicznie inicjatywy.